THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Hoạt động công ty
 • Tác giả: Ban Truyền Thông
 • 06-03-2017
 • Lượt xem: 4072
 • Chia sẻ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN

 

Số:  12/2017/TB/SGP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

 

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 06 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn

Căn cứ:

-          Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 3500813231 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh BRVT cấp lần thứ 18 ngày 09/02/2017 và Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn (“Công Ty”),

-          Nghị Quyết HĐQT ngày 02/03/2017 về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017;

Hội Đồng Quản Trị trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty được tổ chức như sau:

1.      THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

-       Thời gian: 15h00 ngày 31/03/2017 (thứ Sáu)

-       Địa điểm: Văn phòng Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn tại Lầu 3A, Tòa Nhà Kiên Long Bank, số 117 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

2.      NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 2. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016;
 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 4. Thông qua việc tiếp tục sử dụng KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2017;
 5. Thù lao thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2017;
 6. Sửa đổi một số nội dung trong Điều Lệ Công ty;
 7. Phê duyệt nhân sự Ban kiểm soát
 8. Thông qua phương án tái cấu trúc tài chính. Thời điểm thực hiện do HĐQT quyết định
 9. Thông qua kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán. Thời điểm thực hiện do HĐQT quyết định
 10. Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn xử lý lỗ lũy kế. Thời điểm thực hiện do HĐQT quyết định

3.      THÀNH PHẦN THAM DỰ

-       Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công Ty theo danh sách chốt ngày 06/03/2017.

-       Quý Cổ Đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại Hội (tải về mẫu Giấy Ủy Quyền).

-       Khi đến tham dự Đại Hội, Quý Cổ Đông vui lòng mang theo thư mời, CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền).

Chương trình Đại Hội được đăng tải trên website Công ty: www.saigonpaper.com. Để công việc tổ chức chu đáo, Quý Cổ Đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự qua điện thoại, fax, hoặc email đến Công Ty (Mr Nguyễn Thế Vũ, ĐT (08) 6288 4333; 0918 909 682; Fax: (08) 6288 4335; Email: vunt@saigonpaper.com) trước 16h00 ngày 25/3/2017.

Chúng tôi mong được đón tiếp Quý Cổ Đông tại Đại Hội.

Trân trọng.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

MAI HỮU TÍN

CHỦ TỊCH

 

0 bình luận Viết bình luận
tin liên quan
Tin mới nhất
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH "KHAI XUÂN PHÚ QUÝ – LÌ XÌ HẾT Ý 2024" 16-03-2024 | Tin Tức Công Ty

380 Lượt xem

0 bình luận

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ 11-01-2024 | Điều khoản sử dụng

990 Lượt xem

0 bình luận

tin nổi bật
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH "KHAI XUÂN PHÚ QUÝ – LÌ XÌ HẾT Ý 2024" 16-03-2024 | Tin Tức Công Ty

380 Lượt xem

0 bình luận

Thông báo kết quả trúng thưởng chương trình “Hái Lộc Đầu Xuân Năm 2022” 10-03-2022 | Tin Tức Công Ty

2536 Lượt xem

0 bình luận

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN 14-12-2021 | Tin Tức Công Ty

2888 Lượt xem

0 bình luận

tin được xem nhiều nhất
Ngành giấy tăng trưởng mạnh 07-11-2013 | Thông tin thị trường

66302 Lượt xem

0 bình luận

Nguyên liệu ngành giấy: Thiếu nhưng vẫn lãng phí 29-11-2010 | Thông tin thị trường

41450 Lượt xem

0 bình luận

Lựa chọn xanh vì cuộc sống tốt đẹp hơn. 24-11-2011 | Hoạt động công ty

30535 Lượt xem

0 bình luận

tin theo danh mục
TIN TỨC THEO NĂM