ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA GIẤY SÀI GÒN

Sáng kiến Kaizen

Áp dụng triết lý Kaizen 5s trong hoạt động quản lý và sản xuất tại nhà máy, tích cực phát huy các sáng kiến cải tiến năng suất lao động, liên tục nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí tối đa. 

 

  • Chia sẻ: