ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA GIẤY SÀI GÒN

Quy trình sản xuất giấy tiết kiệm năng lượng

Quy trình sản xuất khép kín, tiết kiệm năng lượng tối đa, dựa trên hệ thống máy móc hiện đại, công nghệ giấy tiên tiến nhập khẩu từ các nước châu Âu.

  • Chia sẻ: