ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA GIẤY SÀI GÒN

Hệ thống xử lý nước thải hiện đại

Đầu tư lắp đặt hệ thống nước thải trị giá 20 triệu USD, với công nghệ xử lý nước bằng vi sinh hiếm khí mới nhất của EIMCO (Phần Lan). 

Với công nghệ xử lý nước thải tiên tiến từ Châu Âu, cho phép nhà máy Giấy Sài Gòn tái sử dụng đến 90% lượng nước thải từ sản xuất, đồng thời giảm thiểu được chi phí vận hành do tiết kiệm được lượng tiêu thụ điện, hóa chất sử dụng và nhân công. 

Bằng việc mạnh dạn đầu tư vào hệ thống nước thải một cách có chiều sâu và tầm nhìn tương lai, Giấy Sài Gòn đã luôn giữ đúng cam kết phát triển doanh nghiệp bền vững gắn với môi trường.

  • Chia sẻ: