ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA GIẤY SÀI GÒN

Hệ thống thu mua giấy nguyên liệu

Thu mua giấy vụn làm nguyên liệu giấy tái chế, bảo vệ môi trường và tài nguyên rừng, tạo thêm nhiều công ăn việc làm.

Hiện nay, Giấy Sài Gòn đã xây dựng hệ thống thu mua nội địa với 3 trạm đặt xuyên suốt từ Bắc Trung Bộ xuống miền Nam để thu gom và lưu trữ giấy nguyên liệu từ hơn 300 nhà cung cấp.

Song song với đó, công ty Giấy Sài Gòn cũng phối hợp với các tổ chức bảo vệ môi trường trong và ngoài nước (Quỹ Tái chế TP.HCM, 350.org, WWF…) tham gia các hội thảo về chất lượng giấy, ngày hội tái chế giấy, triển khai chương trình thu mua giấy đã qua sử dụng, nhằm nâng cao ý thức về môi trường và các hành vi ứng xử với môi trường, cộng đồng, xã hội.

  • Chia sẻ: