ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA GIẤY SÀI GÒN

Cam kết chất lượng với người tiêu dùng

Đem đến cho người tiêu dùng các sản phẩm xanh, sạch, an toàn sức khỏe, thân thiện môi trường qua việc sử dụng công nghệ Châu Âu và máy móc thiết bị hiện đại.

 

  • Chia sẻ: