Ở Giấy Sài Gòn, chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng một môi trường cởi mở và tạo động lực làm việc, để tất cả công nhân viên đều thấy hứng khởi khi đến văn phòng và nhà máy vào mỗi buổi sáng.

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp công ty Giấy Sài Gòn

Giấy Sài Gòn tin tưởng sự trưởng thành, có tầm của đội ngũ nhân sự để cùng tiếp tục xây dựng một công ty lớn mạnh chuyên nghiệp với nhiều giá trị tốt đẹp để tất cả cùng hưởng thành quả với đối tác, khách hàng và cổ đông như mục tiêu công ty đề ra.

Xem thêm

chính sách nhân sự

Với quy mô lớn, thách thức thị trường lớn đòi hỏi người điều hành mang sức trẻ nhiều hơn, chuyên nghiệp cao hơn. Do đó Giấy Sài Gòn cũng đang có lộ trình để có bước kế thừa tốt hơn.

Xem thêm
Chính sách nhân sự công ty Giấy Sài Gòn

Nhu cầu tuyển dụng

cơ hội nghề nghiệp tại giấy sài gòn

Tìm hiểu về các vị trí tuyển dụng mới nhất tại công ty Giấy Sài Gòn tại từng thời điểm, hoặc các bạn có thể tự ứng tuyển vào vị trí các bạn thấy phù hợp vào bất kỳ lúc nào.

Xem thêm

chuyện nghề

chuyện nghề giấy

Tổng hợp các bài chia sẻ từ CEO, các câu chuyện viết về những thăng trầm trong ngành giấy từ CBCNV công ty Giấy Sài Gòn.

Xem thêm