Giấy Sizing Medium

Sizing Medium là sản phẩm giấy lớp sóng được gia keo để tăng độ cứng cho giấy, tăng tính chịu lực và khả năng chống thấm tốt hơn.

giấy medium giấy công nghiệp
Chia sẻ:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Định lượng 

Basic weight 

(g/m2) ± 4%

Độ bục 

Bursting strength 

(kgf/cm2)

Độ nén vòng 

Ring crush CD 

(kgf/6 inch)

100 2.5-2.9 9.0-11.5
105 2.7-3.0 10.0-12.5
112 2.8-3.2 11.0-13.5
125 3.0-3.4 12.0-14.5
150 3.4-3.8 19.0-23.0
185 4.0-4.4 25.0-28.0

  

Độ ẩm (Moisture content): 7-9%

Độ hút nước (Water absorption Cobb 60): 

60 ± 10g/m2

Độ ẩm tương đối (Relative humidity):  60 ± 5%

Nhiệt độ (Temperature):  25 ± 30C