Giấy Medium

Giấy Medium (standard medium) được sử dụng làm lớp sóng hoặc lớp mặt bên trong của thùng carton, là một trong những sản phẩm giấy công nghiệp truyền thống của Giấy Sài Gòn, được các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao về chất lượng, độ bục, độ nén.

giấy medium giấy công nghiệp
Chia sẻ:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Định lượng
Basic weight
(g/m2) ± 4%

Độ bục
Bursting strength
(kgf/cm2)
Độ nén vòng
Ring crush CD 
(kgf/6 inch)
105 ≥ 2.0 ≥ 6.0
115 ≥ 2.2 ≥ 7.5
125 ≥ 2.4 ≥ 9.0
150 ≥ 3.0 ≥ 12.0

giấy medium - giấy công nghiệp

Độ ẩm (Moisture content): 7-9%  

Đường kính cuộn (Diameter): 115-125cm

Độ ẩm tương đối (Relative humidity): 60 ± 5%

Nhiệt độ (Temperature): 25 ± 3˚C