Hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn ngành

Công nghệ xử lý nước bằng màng sinh học lơ lửng hiếu khí mới nhất của EIMCO thuộc tập đoàn GL&V (Phần Lan)


Hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy giấy Sài Gòn Mỹ Xuân 2 sử dụng công nghệ mới nhất của EIMCO thuộc tập đoàn GL&V (Phần Lan) có quy mô xây dựng trong ngành lớn nhất Việt Nam, được đưa vào hoạt động từ năm 2010 và đạt công suất xử lý lên đến 17.000 m3/ngày.

Công nghệ xử lý nước thải tiên tiến đặc thù cho ngành giấy tái chế của EIMCO không chỉ cho phép Giấy Sài Gòn tái sử dụng đến 90% lượng nước thải từ sản xuất mà còn giảm thiểu được chi phí vận hành do tiết kiệm được lượng tiêu thụ điện, hóa chất sử dụng và nhân công. Đồng thời chất lượng nước thải sau khi vào hệ thống xử lý vi sinh thải ra môi trường hoàn toàn đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng nước thải theo Quy chuẩn xả thải của ngành sản xuất giấy QCVN 12-MT:2015/BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 theo thông tư số 12/2015/TT-BTNMT.

Với hệ thống xử lý nước thải này, Giấy Sài Gòn là công ty sản xuất giấy luôn đi tiên phong với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

 

Hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn ngành - 1
Hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn ngành - 2
Hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn ngành - 3
Hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn ngành - 4